Bước tiến mới của Trung Quốc thử vaccine COVID-19 dạng xịt mũi

Vaccine COVID-19 dạng xịt mũi do Đại học Hong Kong, Đại học Hạ Môn và Công ty Dược sinh học Wantai Bắc Kinh cùng phát triển. Ảnh: Đại học Hạ Môn
Vaccine COVID-19 dạng xịt mũi do Đại học Hong Kong, Đại học Hạ Môn và Công ty Dược sinh học Wantai Bắc Kinh cùng phát triển. Ảnh: Đại học Hạ Môn
Vaccine COVID-19 dạng xịt mũi do Đại học Hong Kong, Đại học Hạ Môn và Công ty Dược sinh học Wantai Bắc Kinh cùng phát triển. Ảnh: Đại học Hạ Môn
Lên top