Trung Quốc "trình làng" 2 vaccine COVID-19 nội địa

Một cậu bé đang nhìn vào vaccine COVID-19 nội địa Trung Quốc được trưng bày trong Hội chợ Thương mại Dịch vụ Quốc tế Trung Quốc. Ảnh: AFP
Một cậu bé đang nhìn vào vaccine COVID-19 nội địa Trung Quốc được trưng bày trong Hội chợ Thương mại Dịch vụ Quốc tế Trung Quốc. Ảnh: AFP
Một cậu bé đang nhìn vào vaccine COVID-19 nội địa Trung Quốc được trưng bày trong Hội chợ Thương mại Dịch vụ Quốc tế Trung Quốc. Ảnh: AFP
Lên top