Lạc quan về vaccine COVID-19 "gần hoàn hảo" của Pfizer-BioNTech

Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm sắp xếp các mẫu máu cho một nghiên cứu tiêm vaccine COVID-19 tại Trung tâm Nghiên cứu Mỹ ở Hollywood, Florida. Ảnh: AFP.
Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm sắp xếp các mẫu máu cho một nghiên cứu tiêm vaccine COVID-19 tại Trung tâm Nghiên cứu Mỹ ở Hollywood, Florida. Ảnh: AFP.
Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm sắp xếp các mẫu máu cho một nghiên cứu tiêm vaccine COVID-19 tại Trung tâm Nghiên cứu Mỹ ở Hollywood, Florida. Ảnh: AFP.
Lên top