NASA kỷ niệm ngày lễ liên bang mới ở Mỹ bằng ảnh vũ trụ lịch sử

Bức ảnh của NASA kỷ niệm ngày lễ liên bang Juneteenth mới của Mỹ. Ảnh: NASA
Bức ảnh của NASA kỷ niệm ngày lễ liên bang Juneteenth mới của Mỹ. Ảnh: NASA
Bức ảnh của NASA kỷ niệm ngày lễ liên bang Juneteenth mới của Mỹ. Ảnh: NASA
Lên top