Cải tạo quan trọng ở Trạm Vũ trụ Quốc tế bất ngờ gặp trở ngại

Hai phi hành gia trong chuyến đi bộ vào không gian ngày 16.6 để lắp đặt tấm pin mặt trời mới cho Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS. Ảnh: NASA
Hai phi hành gia trong chuyến đi bộ vào không gian ngày 16.6 để lắp đặt tấm pin mặt trời mới cho Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS. Ảnh: NASA
Hai phi hành gia trong chuyến đi bộ vào không gian ngày 16.6 để lắp đặt tấm pin mặt trời mới cho Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS. Ảnh: NASA
Lên top