"Tắc đường" trên ISS làm hỏng kế hoạch của Elon Musk và SpaceX

SpaceX của tỉ phú Elon Musk phóng tàu đưa phi hành gia lên ISS ngày 23.4.2021. Ảnh: SpaceX/NASA
SpaceX của tỉ phú Elon Musk phóng tàu đưa phi hành gia lên ISS ngày 23.4.2021. Ảnh: SpaceX/NASA
SpaceX của tỉ phú Elon Musk phóng tàu đưa phi hành gia lên ISS ngày 23.4.2021. Ảnh: SpaceX/NASA
Lên top