Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Binh sĩ Iraq hành quyết chiến binh IS man rợ gây kinh hoàng