Biến đổi khí hậu có thể gây thảm họa cho các loài cá mập đẻ trứng

Nhiệt độ nước biển tăng cao do biến đổi khí hậu có thể gây ra thảm họa đối với các loài cá mập và cá đuối đẻ trứng. Ảnh: Đại học Manchester
Nhiệt độ nước biển tăng cao do biến đổi khí hậu có thể gây ra thảm họa đối với các loài cá mập và cá đuối đẻ trứng. Ảnh: Đại học Manchester
Nhiệt độ nước biển tăng cao do biến đổi khí hậu có thể gây ra thảm họa đối với các loài cá mập và cá đuối đẻ trứng. Ảnh: Đại học Manchester
Lên top