Sinh vật kì lạ đang giúp chống lại biến đổi khí hậu

Salps là những sinh vật biển kì lạ trong suốt giống như thạch. Ảnh: Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ
Salps là những sinh vật biển kì lạ trong suốt giống như thạch. Ảnh: Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ
Salps là những sinh vật biển kì lạ trong suốt giống như thạch. Ảnh: Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ
Lên top