Nga không tách biệt chiến thắng phát xít của Liên Xô hay nhân loại

Đại sứ Nga Anatoly Antonov. Ảnh: Wiki
Đại sứ Nga Anatoly Antonov. Ảnh: Wiki
Đại sứ Nga Anatoly Antonov. Ảnh: Wiki
Lên top