Bất ngờ quan niệm lệch lạc về nguyên nhân lây lan COVID-19 ở Châu Phi

Các thí sinh trong cuộc thi Mr and Miss Bạch tạng Đông Phi tổ chức tại Nairobi, Kenya. Ảnh: AFP
Các thí sinh trong cuộc thi Mr and Miss Bạch tạng Đông Phi tổ chức tại Nairobi, Kenya. Ảnh: AFP
Các thí sinh trong cuộc thi Mr and Miss Bạch tạng Đông Phi tổ chức tại Nairobi, Kenya. Ảnh: AFP
Lên top