Chỉ còn 5 nước Châu Phi chưa có ca mắc COVID-19

Đường phố vắng vẻ ở Nairobi, Kenya trong giờ giới nghiêm do COVID-19. Ảnh: Xinhua.
Đường phố vắng vẻ ở Nairobi, Kenya trong giờ giới nghiêm do COVID-19. Ảnh: Xinhua.
Đường phố vắng vẻ ở Nairobi, Kenya trong giờ giới nghiêm do COVID-19. Ảnh: Xinhua.
Lên top