Bão sớm hình thành ở Đại Tây Dương năm thứ 7 liên tiếp

Bão cận nhiệt đới Ana hình thành ở Đại Tây Dương sáng 22.5. Ảnh: NOAA.
Bão cận nhiệt đới Ana hình thành ở Đại Tây Dương sáng 22.5. Ảnh: NOAA.
Bão cận nhiệt đới Ana hình thành ở Đại Tây Dương sáng 22.5. Ảnh: NOAA.
Lên top