Trung Quốc: Du khách cheo leo trên cầu kính cao 100m bị gió giật hỏng

Lên top