Tin bão mới nhất: Siêu bão Surigae giật trên cấp 17 cách Philippines 320km

Vị trí và đường đi của bão. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia
Vị trí và đường đi của bão. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia
Vị trí và đường đi của bão. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia
Lên top