Cảnh báo bão năm 2021 trên mức bình thường sau mùa bão kỷ lục 2020

NOAA cảnh báo mùa bão 2021 có nhiều cơn bão mạnh trên mức bình thường. Ảnh: AFP
NOAA cảnh báo mùa bão 2021 có nhiều cơn bão mạnh trên mức bình thường. Ảnh: AFP
NOAA cảnh báo mùa bão 2021 có nhiều cơn bão mạnh trên mức bình thường. Ảnh: AFP
Lên top