Chuyên gia thời tiết dự báo thêm mùa bão mạnh ở Đại Tây Dương

Ảnh vệ tinh một cơn bão Đại Tây Dương. Ảnh: NOAA.
Ảnh vệ tinh một cơn bão Đại Tây Dương. Ảnh: NOAA.
Ảnh vệ tinh một cơn bão Đại Tây Dương. Ảnh: NOAA.
Lên top