Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, áp thấp mới lại đến Philippines

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới Lannie ở Biển Đông. Ảnh: PASAGA
Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới Lannie ở Biển Đông. Ảnh: PASAGA
Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới Lannie ở Biển Đông. Ảnh: PASAGA
Lên top