Tin bão mới nhất: Bão số 7 sắp vào Biển Đông sau khi đổ bộ Philippines

Dự báo đường đi của bão số 7. Ảnh: PASAGA
Dự báo đường đi của bão số 7. Ảnh: PASAGA
Dự báo đường đi của bão số 7. Ảnh: PASAGA
Lên top