Tin bão mới nhất: Áp thấp ở Philippines có thể mạnh lên, vào Biển Đông

Vùng áp thấp ở Philippines có thể mạnh lên thành bão. Ảnh: PASAGA/BCG
Vùng áp thấp ở Philippines có thể mạnh lên thành bão. Ảnh: PASAGA/BCG
Vùng áp thấp ở Philippines có thể mạnh lên thành bão. Ảnh: PASAGA/BCG
Lên top