Tin bão mới nhất: 5-8 cơn bão vào Philippines cho đến tháng 12

Một vùng áp thấp mới hình thành ở khu vực trách nhiệm của Philippines từ ngày 22.9. Ảnh: PASAGA
Một vùng áp thấp mới hình thành ở khu vực trách nhiệm của Philippines từ ngày 22.9. Ảnh: PASAGA
Một vùng áp thấp mới hình thành ở khu vực trách nhiệm của Philippines từ ngày 22.9. Ảnh: PASAGA
Lên top