Anh tăng tuổi nghỉ hưu lên 68

Tuổi nghỉ hưu ở Anh sẽ tăng lên từ 67 lên 68 bắt đầu từ năm 2037. Ảnh: AP
Tuổi nghỉ hưu ở Anh sẽ tăng lên từ 67 lên 68 bắt đầu từ năm 2037. Ảnh: AP