4 yếu tố chính thúc đẩy sự bùng phát mạnh dịch COVID-19 tại Mỹ

Một nhân viên y tế của Bệnh viện Lenox Hill lau nước mắt trong khi mọi người tỏ lòng biết ơn trong đêm tri ân #ClapBecauseweCare hôm 30.4 tại New York. Ảnh: AFP.
Một nhân viên y tế của Bệnh viện Lenox Hill lau nước mắt trong khi mọi người tỏ lòng biết ơn trong đêm tri ân #ClapBecauseweCare hôm 30.4 tại New York. Ảnh: AFP.
Một nhân viên y tế của Bệnh viện Lenox Hill lau nước mắt trong khi mọi người tỏ lòng biết ơn trong đêm tri ân #ClapBecauseweCare hôm 30.4 tại New York. Ảnh: AFP.
Lên top