Nhà tang lễ New York hầu tòa vì bảo quản thi thể bằng đá lạnh trong xe tải

Nhà tang lễ New York bảo quản thi thể trên đá lạnh trong xe tải. Ảnh: AFP.
Nhà tang lễ New York bảo quản thi thể trên đá lạnh trong xe tải. Ảnh: AFP.
Nhà tang lễ New York bảo quản thi thể trên đá lạnh trong xe tải. Ảnh: AFP.
Lên top