COVID-19 thế giới ngày 2.5: Mỹ cấp phép sử dụng Remdesivir

Người đàn ông đi ngang qua một bức tranh tường vẽ trong mùa dịch COVID-19, ở Acapulco, Guerrero, Mexico hôm 1.5. Ảnh: AFP.
Người đàn ông đi ngang qua một bức tranh tường vẽ trong mùa dịch COVID-19, ở Acapulco, Guerrero, Mexico hôm 1.5. Ảnh: AFP.
Người đàn ông đi ngang qua một bức tranh tường vẽ trong mùa dịch COVID-19, ở Acapulco, Guerrero, Mexico hôm 1.5. Ảnh: AFP.
Lên top