Phát hiện thêm bằng chứng về đường lây lan COVID-19 dễ bất ngờ

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Vũ Hán. Ảnh: AFP
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Vũ Hán. Ảnh: AFP
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Vũ Hán. Ảnh: AFP
Lên top