4 ngày trước bầu cử Mỹ: Tín hiệu khả quan cho Tổng thống Donald Trump

Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Mỹ vận động tranh cử ở Tampa, Florida, ngày 29.10.2020. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Mỹ vận động tranh cử ở Tampa, Florida, ngày 29.10.2020. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Mỹ vận động tranh cử ở Tampa, Florida, ngày 29.10.2020. Ảnh: AFP
Lên top