5 ngày trước bầu cử: Cơ hội ông Trump đủ phiếu đại cử tri hẹp dần

Lên top