Thăm dò bầu cử Mỹ: Ông Biden có cơ hội đắc cử gấp đôi ông Trump

Thăm dò bầu cử Mỹ cho thấy ông Biden có cơ hội đắc cử gấp đôi ông Trump. Ảnh: AFP
Thăm dò bầu cử Mỹ cho thấy ông Biden có cơ hội đắc cử gấp đôi ông Trump. Ảnh: AFP
Thăm dò bầu cử Mỹ cho thấy ông Biden có cơ hội đắc cử gấp đôi ông Trump. Ảnh: AFP
Lên top