Xót xa nữ công nhân bị viêm cơ tim nửa tỉnh nửa mê, 3 con thơ mong ngóng