Chương trình “Mỗi ngày một nghìn”:

Trao 30 triệu đồng cho 3 trẻ mồ côi ở Bắc Giang

Đại diện Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng và LĐLĐ tỉnh Bắc Giang trao sổ tiết kiệm cho gia đình cháu Lý Thị Lan. 
Ảnh: Hồng Lan
Đại diện Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng và LĐLĐ tỉnh Bắc Giang trao sổ tiết kiệm cho gia đình cháu Lý Thị Lan. Ảnh: Hồng Lan
Đại diện Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng và LĐLĐ tỉnh Bắc Giang trao sổ tiết kiệm cho gia đình cháu Lý Thị Lan. Ảnh: Hồng Lan
Lên top