LD 200123: Bé trai 5 tuổi quằn quại chống chọi với bệnh lạ

Nguyễn Minh Trường trong những tháng ngày điều trị trong bệnh viện bởi căn bệnh lạ quái ác. 
Ảnh: GĐCC
Nguyễn Minh Trường trong những tháng ngày điều trị trong bệnh viện bởi căn bệnh lạ quái ác. Ảnh: GĐCC
Nguyễn Minh Trường trong những tháng ngày điều trị trong bệnh viện bởi căn bệnh lạ quái ác. Ảnh: GĐCC
Lên top