LD 200122: “Mong muốn lớn nhất của em là mẹ khỏi bệnh”

Với Thanh Hương, mẹ là người tuyệt vời nhất. 
Ảnh: NVCC
Với Thanh Hương, mẹ là người tuyệt vời nhất. Ảnh: NVCC
Với Thanh Hương, mẹ là người tuyệt vời nhất. Ảnh: NVCC
Lên top