Bàn giao thêm 4 căn nhà tình nghĩa Khe Sanh ở biên giới Việt-Lào

Nhà tình nghĩa Khe Sanh xây dựng cho gia đình ông Hồ Cu Xé ở xã Lìa. Ảnh: HT.
Nhà tình nghĩa Khe Sanh xây dựng cho gia đình ông Hồ Cu Xé ở xã Lìa. Ảnh: HT.
Nhà tình nghĩa Khe Sanh xây dựng cho gia đình ông Hồ Cu Xé ở xã Lìa. Ảnh: HT.
Lên top