Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổng Công ty Thép Việt Nam:

Trao 250 triệu giúp đỡ đồng bào miền Trung bị lũ lụt