Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thêm 6000 suất quà từ Tổng Công ty Giấy Việt Nam ủng hộ các em học sinh miền Trung