Quyết tâm không để đồng bào vùng biên thiếu ăn, đứt bữa

Trao số gạo 1 tấn từ Quỹ Tấm lòng vàng cho đồng bào thiểu số ở biên giới Việt - Lào tại Đồn Biên phòng Thuận. Ảnh: TRẦN CHÁNH
Trao số gạo 1 tấn từ Quỹ Tấm lòng vàng cho đồng bào thiểu số ở biên giới Việt - Lào tại Đồn Biên phòng Thuận. Ảnh: TRẦN CHÁNH
Trao số gạo 1 tấn từ Quỹ Tấm lòng vàng cho đồng bào thiểu số ở biên giới Việt - Lào tại Đồn Biên phòng Thuận. Ảnh: TRẦN CHÁNH
Lên top