QUỸ TẤM LÒNG VÀNG LAO ĐỘNG:

Trao gạo hỗ trợ đồng bào thiểu số ở biên giới mùa chống dịch COVID-19

Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động trao 1 tấn gạo tại Đồn Biên phòng Thanh (Hướng Hóa, Quảng Trị) chiều 9.4.2020. Ảnh: Yên Mã Sơn
Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động trao 1 tấn gạo tại Đồn Biên phòng Thanh (Hướng Hóa, Quảng Trị) chiều 9.4.2020. Ảnh: Yên Mã Sơn
Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động trao 1 tấn gạo tại Đồn Biên phòng Thanh (Hướng Hóa, Quảng Trị) chiều 9.4.2020. Ảnh: Yên Mã Sơn
Lên top