Ca thứ 30, 31 được công bố khỏi bệnh, Huế hết bệnh nhân bị COVID-19

Xe chuyên dụng được sát khuẩn trước khi đưa 2 du khách người Anh rời Khu cách ly Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: PĐ.
Xe chuyên dụng được sát khuẩn trước khi đưa 2 du khách người Anh rời Khu cách ly Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: PĐ.
Xe chuyên dụng được sát khuẩn trước khi đưa 2 du khách người Anh rời Khu cách ly Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: PĐ.
Lên top