Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Việt Nam là nước duy nhất đạt giải thưởng về chính sách phòng chống tác hại thuốc lá

Bộ trưởng Bộ Y tế nhận giải thưởng (Ảnh: BYT)
Bộ trưởng Bộ Y tế nhận giải thưởng (Ảnh: BYT)