Ngăn ngừa nguy cơ hình thành bệnh không lây nhiễm

Hình thành thói quen vận động nhằm giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh KLN khi trẻ trưởng thành.
Hình thành thói quen vận động nhằm giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh KLN khi trẻ trưởng thành.