Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sự cố chạy thận ở Hòa Bình: Bệnh nhân nặng không thể về Hà Nội đã qua cơn nguy kịch

Bệnh nhân nặng không thể chuyển xuống Hà Nội
Bệnh nhân nặng không thể chuyển xuống Hà Nội