Phẫu thuật lấy chiếc kéo bị bỏ quên trong bụng bệnh nhân suốt 18 năm

Chiếc kéo sau khi được lấy ra từ bụng bệnh nhân
Chiếc kéo sau khi được lấy ra từ bụng bệnh nhân