Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể khi không tắm trong 2 ngày?