Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Để con không mắc bệnh tay chân miệng, bố mẹ nhất định phải làm những điều này

Khi trẻ xuất hiện ban đỏ mọng nước, bố mẹ phải nghĩ ngay đến bệnh tay chân miệng, tránh bệnh biến chứng nguy hiểm.
Khi trẻ xuất hiện ban đỏ mọng nước, bố mẹ phải nghĩ ngay đến bệnh tay chân miệng, tránh bệnh biến chứng nguy hiểm.