Cho đẻ thoải mái hay vận động mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1- 2 con?

Nên duy trì mức sinh như hiện nay hay cho sinh đẻ thoải mái? (Ảnh: Dương Ngọc)
Nên duy trì mức sinh như hiện nay hay cho sinh đẻ thoải mái? (Ảnh: Dương Ngọc)