Bộ trưởng Bộ Y tế: Tại sao Hà Nội không dập được dịch sốt xuất huyết?

Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì cuộc họp về sốt xuất huyết (Ảnh: PV)
Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì cuộc họp về sốt xuất huyết (Ảnh: PV)