35 ngày Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 lây trong cộng đồng

Tổng số ca mắc COVID-19 tính đến 6h ngày 21.5. Nguồn: Bộ Y tế.
Tổng số ca mắc COVID-19 tính đến 6h ngày 21.5. Nguồn: Bộ Y tế.
Tổng số ca mắc COVID-19 tính đến 6h ngày 21.5. Nguồn: Bộ Y tế.
Lên top