40 người xin hiến phổi cho bệnh nhân số 91 mắc COVID-19

Bệnh nhân số 91 mắc COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt  đới TP.Hồ Chí Minh. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Bệnh nhân số 91 mắc COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Bệnh nhân số 91 mắc COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Lên top