Bệnh nhân 91 chưa thể ghép phổi

Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Lên top